Rejtett taposóakna a kültéri klímakészülék szerelése

A kezelőhelyiségek kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a munkavégzéshez komfortos hőmérséklet biztosítására és a kellő intenzitású frisslevegő ellátására. Jól működő rendszerek beépítésével a szakszemélyzetnél csak a műszak végén jelentkezik a pszichés, szellemi és fizikai fáradtság.

A kezelőhelyiségben tartózkodó orvos és asszisztens, az esetlegesen izgalmi állapotban lévő paciens és az orvostechnológiai eszközök működése következményeként kialakuló körülmények miatt a klimatizálás elkerülhetetlen, a légkezelés további komfortnövelő lehetőség.

Jelen tájékoztatásban a klímakészülékek telepítésével kapcsolatos körülményeket ismertetjük.

1. Rövid és tömör áttekintés a klímakészülékekről:

1.1. Monosplit berendezések: 1 darab kültéri és 1 darab beltéri, jellemzően oldalfalra szerelhető egységből áll, a kültéri egység zajszintje 45-55 dB(A).

1.2. Multisplit berendezések: 1 darab kültéri egységhez több, egyes készülékek esetében álmennyezeti beltéri egység is csatlakoztatható, a kültéri egység zajszintje 50-70 dB(A).

1.3. Monosplit berendezés, rejtett kültéri egységgel: 1 darab, az ingatlan alapterületén belül elhelyezett, ún. rejtett kültéri egységgel, 1 darab oldalfalra vagy álmennyezetbe szerelt, választható beltéri egységgel. Rejtett kültéri egység zajszintje teljesítménytől függő, 60-75 dB(A), alárendelt helyiségben (takarítószer tároló, gépház, öltöző) elhelyezhető a födém alatt, homlokzatra kivezetett 2*200mm vagy 4*200mm átmérőjű légcsatorna kiépítése szükséges.

1.4. Multisplit berendezés, rejtett kültéri egységgel: 1 darab, az ingatlan alapterületén belül elhelyezett, ún. rejtett kültéri egységgel, több darab oldalfalra vagy álmennyezetbe szerelt, választható beltéri egységgel. Rejtett kültéri egység zajszintje teljesítménytől függő, 70-80 dB(A), alárendelt helyiségben (takarítószer tároló, gépház, öltöző) elhelyezhető a födém alatt, homlokzatra kivezetett 4*200mm átmérőjű légcsatorna kiépítése szükséges.

1.5. Rejtett levegő-víz kondenzációs, kültéri egységgel szerelt rendszer is hozzáférhető a piacon, azonban ezt a rendszert a magas üzemeltetési költségek miatt nem tárgyaljuk.

        Az egyes berendezéseknél feltüntetett zajszinteket az alábbi táblázat adataival összehasonlítva lehet értelmezni:

háztartási

dBA

munkahelyi

dBA

szabadidő

dBA

hűtőszekrény

50

háttérzaj csendes irodában

40

csendes lakóövezet

40

mosógép

50-75

háttérzaj nagy irodában

50

kisforgalmú út

70

légkondícionáló

50-85

kézi szerszámok

80

nagy forgalmú út

85

porszívó

60-85

metró

90-115

kamion, ordítás

90

hajszárító

60-95

traktor

90

motorkerékpár

95-110

TV hang

70

elektromos fúró

95

disco

110

ajtócsengő, telefoncsengő

80

nagyüzemi alapzaj, fakitermelés

100

szimfónikus zenekar

110

turmixgép

80-90

hótoló dömper

105

autóduda

110

csecsemő sírása

110

légkalapács

120

rock-koncert

110-120

 

2. Törvényi szabályozás:

A klímakészülékek kültéri egységének és tartozékainak elhelyezését, légkezelő berendezések szerelését elsődlegesen a „253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről” (röviden OTÉK) szabályozza.
A jogszabályi környezet ide vonatkozó, fontos követelményei:

2.1. A rendelet 92. & (2) bekezdés szerint az épület homlokzatán klímaberendezést elhelyezni az épület külső megjelenésével összhangban, takartan, illetve  építészeti eszközökkel megoldva akkor lehet, ha a tervezett megoldás és működés hatása
a) az épület állékonyságát nem veszélyezteti, a homlokzatot nem károsítja,
b) az épített környezet értékeinek védelmére vonatkozó (településkép, építészeti érték vagy műemlékvédelmi, továbbá táj- és természetvédelmi) érdeket nem sért,
c) a kivezetés a környezetet bűz-, mérgező-, zaj-, rezgés- vagy más káros hatással nem szennyezi, az építmény rendeltetés szerinti használatát nem zavarja, ártalmas mértékű páralecsapódást nem okoz.

2.2. Légkezelő berendezés szerelésénél a 92. & (4) bekezdés szerint:
A frisslevegő-vételi és a szennyezett levegőt kibocsátó nyílást egymástól legalább 3,0 m távolságra úgy kell elhelyezni, hogy sem gravitációs, sem szélhatás ne eredményezzen visszaáramlást.

2.3. A rendelet 70. & (8) és (9) bekezdése szabályozza, hogy:
Légaknában klímaberendezés, hőcserélő (hűtő, fűtő) berendezés és annak tartozéka, égéstermék-elvezető, továbbá zajt, rezgést, lecsapódást vagy más káros hatást keltő berendezés, szerelvény nem helyezhető el.
Légaknába égéstermék, továbbá a (8) bekezdés szerinti berendezések által kibocsátott gáznemű anyag nem vezethető be.

3. Társasházi szabályozás:

Társasházban kialakítandó vagy társasházban meglévő fogászati rendelő klímaszerelési lehetőségeit tekintve az Alapító okirat és/vagy a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) tartalma az irányadó. Az említett okiratok nem egységes szerkezettel készültek, az okiratok egységes szerkezetére nincs jogszabályi kötelezettség.
Amennyiben a fent említett okiratok tartalmaznak ide vonatkozó fejezetet, úgy ennek megfelelően lehet eljárni. A szabályozás társasházanként eltérő, szélsőséges esetben akár a teljes tiltás is előfordulhat.
Lazább, megengedőbb szabályozás esetén is célszerű a társasház közös képviselőjével és a közvetlenül érintett tulajdonosokkal előzetesen egyeztetni. A kültéri klíma egység szerelésének biztos jogi környezetét közgyűlési határozattal lehet biztosítani, ehhez célszerű a közös képviselő támogatását megnyerni.
 

4. Gyakorlati megoldások, javaslatok:

4.1. A klímatizálás költséghatékony, legjobb műszaki megoldás az 1.2 pont alatt ismertetett multisplit készülékek szerelése, elsősorban ennek megvalósítására célszerű törekedni.
Amennyiben a fogászati rendelő rendelkezik utcai homlokzati loggiával vagy erkéllyel, úgy annak korlátjára szerelt, betekintést gátló szerkezet felszerelésével a kültéri egység nagy valószínűséggel problémamentesen szerelhető.
Udvari homlokzati elhelyezésnél az SZMSZ szerinti szabályozásra, a 3. pont szerinti körülményekre kell figyelemmel lenni.

4.2. Amennyiben a kültéri egység szerelése nem megoldható, úgy a kevésbé elterjedt, ún. rejtett kültéri egységgel rendelkező 1.4 pont alatt ismertetett rendszer beépítése lehetséges.

A közvetlenül érintett tulajdonosokkal ebben az esetben is célszerű előzetesen egyeztetni, tájékoztatást adni a rendszerhez tartozó 4 darab beszívó- és kivezető faláttörésről.
A tájékoztatásban összefoglaltuk a fogászati rendelők tervezése és generálkivitelezése során szerzett tapasztalatainkat. Meggyőződésünk, hogy az egyre szigorodó jogszabályi környezet, a tulajdonostársak fokozódó környezettudatos magatartása miatt körültekintően szükséges eljárni. Munkáink során sajnálatos módon azt is tapasztaljuk, hogy néhány esetben a tulajdonostársak körében a lakókörnyezetüket érintő, jogos érdekeiket nem sértő változtatások is indokolatlan ellenálláshoz, tiltakozáshoz vezethetnek.
Javasoljuk, hogy kültéri klímakészülék telepítése előtt a jelen tájékoztatásban foglaltak szerint járjanak el.
Konkrét kérdés esetén keressék irodánkat, klíma telepítés, fogászati rendelők tervezése és engedélyeztetése, fogorvosi bútorok tervezése és gyártása tárgyában rendelkezésükre állunk.
Cégünk teljes tevékenységének megismeréséhez látogassanak el weboldalunkra, ahol számos referenciamunkánkat is megismerhetik, fotódokumentációval illusztrálva kulcsátadásig bemutatjuk egy fogászati rendelő építésének és berendezésének folyamatát.
 
Balanyi Géza
AXO-BAU Kft.

« Vissza